seguridad

Ang kalibutan puno sa adventure ... ug mga kakuyaw. Ilabi na sa diha nga ang kinamanghuran nagsugod sa pagsusi sa ilang kalibutan. Usahay malipayon kaayo sila nga ang mga ginikanan dili makasunod niini. Talagsaon nga makalipay mao ang nagakamang nga edad, kung ang mga gagmay nga bata kalit lang nga makahimo nga ang tibuok balay dili luwas. Samtang dili ka maminaw sa makadiyut, kini kanunay nga nakita: Ang usa ka kusog nga pagsunog ug pagkagubot, ang plorera nahulog sa yuta. Sa ibabaw sa ingon nga gamay nga kaalaotan imong tan-awon nga walay usa ka dako nga pusod ug ibutang ang sunod nga plorera sa luwas nga dapit. Apan adunay mas daghang lisud nga mga sitwasyon nga dili gusto sa usa nga mahunahuna ang detalye. Mao kini ang hinungdan nga ang mga ginikanan giawhag pag-ayo sa pag-atubang sa isyu sa kaluwasan diha sa balay kutob sa mahimo