pagsugod Baby & Child Nutrition & Care

Nutrition & Care

Mga siyam ka mga bulan ang bata nga luwas nga gilibutan ug gihatagan sa tanan. Naghupot niining gamay nga walay mahimo nga binuhat sa iyang mga bukton, ang tigpanalipod nga kinaiya sa matag bag-ong lutong ginikanan. Siyempre ang gamay karon gihatagan sa labing maayong pag-atiman. Apan dili tanan nga maayo nga katuyoan mahimo nga buhaton. - Pananglitan, kon mahitungod sa pagpasuso.