nursery

nursery

Ang bata wala pa matawo, ingon nga nagkapuliki sulod sa bag-ong pamilya nga puliki na. Uban sa sirkumperensya sa tiyan dili lamang ang pagpaabut nga motubo, kondili usab ang tinguha nga makabaton sa tanang butang nga hingpit alang sa gamay nga yutan-ong lungsuranon. Siyempre, kini usab naglakip sa sulod sa nursery.

teheras kutson

teheras

teheras